Четверг, 11 Июль 2019

Указатель уровня GN2100

Указатель уровня GN2100 ( ТЕКОФИ)


Технические характеристики

М а т е р и а л ко н ст р укц и и ко р п уса Бронза
Со е ди н е н и е Внешнее BSP
Р а б о че е да вл е н и е 9 бар
М а кси ма л ьн а я т е мп е р а т ур а + 90°C

Габариты

L H Д у
125 30 15
125 30 20

Для того, чтобы оставлять комментарии, авторизируйтесь на сайте: